Privacy policy

Tại Live CasinoRank, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư mà bạn được hưởng khi truy cập trang web này. Phải thừa nhận rằng việc thu thập thông tin từ người dùng của chúng tôi là quan trọng, nhưng để bảo vệ nhu cầu của người dùng và đảm bảo rằng thông tin cá nhân được bảo mật và được sử dụng đúng cách cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với chúng tôi.

Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi nhằm mục đích phác thảo các phương pháp mà Live CasinoRank sử dụng để thu thập, duy trì và sau đó sử dụng thông tin do người dùng của chúng tôi cung cấp.

Bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web Live CasinoRank đều làm như vậy với sự chấp nhận rằng họ đồng ý với các điều khoản điều kiện trong chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi có cơ hội sử dụng thông tin theo cách được nêu trong chính sách này.

Người dùng phải ngừng sử dụng trang web này nếu bất kỳ người dùng nào không đồng ý với việc thông tin của họ được sử dụng theo cách được nêu trong chính sách bảo mật. Live CasinoRank có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ người dùng nào tiếp tục sử dụng trang web, sau khi thông báo cá nhân về những thay đổi này hoặc những thay đổi được đăng trên trang web, sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi này.

Việc sử dụng cookie của chúng tôi

Cookie được sử dụng trên trang web này. Cookie là một tệp được đặt trên ổ cứng của thiết bị mà người dùng sử dụng để truy cập vào trang web. Cookie chứa thông tin sẽ được người dùng sử dụng thường xuyên khi ở trên trang web này. Cookie rất phổ biến và thường được sử dụng để lưu và lưu trữ chi tiết đăng nhập trang web và bất kỳ tùy chỉnh nào mà người dùng có thể đã đặt trên trang web. Live CasinoRank chỉ sử dụng cookie cho các mục đích hoạt động của trang web.

Đọc thêm về chính sách cookie của chúng tôi tại đây.

Để hỗ trợ các biện pháp bảo mật, khắc phục sự cố, tác vụ quản trị và phân tích thống kê của chúng tôi, Live CasinoRank thu thập địa chỉ IP. Địa chỉ IP của người dùng có thể được máy chủ của chúng tôi ghi lại nếu họ truy cập một trang web cụ thể. Địa chỉ IP bao gồm một số duy nhất cho thiết bị của người dùng trực tuyến.

Chú ý đến các khu vực công cộng của trang web

Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi bất kỳ người dùng trang web nào của chúng tôi trong bất kỳ khu vực công cộng nào của trang web sẽ được phân loại là thông tin công khai và tất cả người dùng phải biết về điều này. Do đó, tất cả người dùng cần lưu ý, rời rạc và suy nghĩ thật kỹ về việc tiết lộ bất kỳ chi tiết hoặc thông tin cá nhân nào.

Lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào đã được đưa lên diễn đàn, cơ sở trò chuyện, khu vực công cộng, hoặc bảng tin của internet đều có thể được các nhà khai thác bên thứ ba sử dụng và lấy.

Kết quả của việc này có thể là người dùng nhận được các quảng cáo khuyến mại, thông tin hoặc các tin nhắn không được yêu cầu. Live CasinoRank không thể thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát nào của các bên thứ ba, vì vậy hãy lưu ý rằng nếu bạn đặt bất kỳ thông tin nào trên khu vực công cộng của trang web của chúng tôi, có khả năng bạn sẽ gặp rủi ro.

Thông tin liên lạc

Đôi khi, Live CasinoRank sử dụng thông tin liên hệ để cung cấp cho người dùng thông tin về trang web của chúng tôi và các dịch vụ được cung cấp đã được sử dụng hoặc truy cập. Nếu người dùng đã đồng ý liên hệ với họ, thỉnh thoảng có thể có thông báo cho các dịch vụ không liên quan từ chúng tôi.

Live CasinoRank đề nghị người dùng chọn không nhận tin nhắn từ trang của chúng tôi. Cơ hội được trao khi chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin. Người dùng có cơ hội tự xóa mình khỏi bất kỳ danh sách liên hệ nào cung cấp cho người dùng tài liệu quảng cáo, mặc dù, họ vẫn có thể nhận được các thông báo quan trọng.

Một thông điệp quan trọng được làm rõ trong phần này. Để hủy đăng ký liên lạc với Live CasinoRank được bao gồm trong mọi thông tin liên lạc được gửi từ chúng tôi với các chi tiết.

Có thể cần phải lấy thông tin cá nhân để người dùng có thể truy cập vào các phần được chọn của trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ nhất định. Live CasinoRank có thể thu thập thông tin tại một số thời điểm, bao gồm khi người dùng đăng ký, khi người dùng tự nguyện cung cấp, tiết lộ thông tin trên một khu vực công cộng của trang web hoặc trong bất kỳ giao tiếp trực tiếp nào với Live CasinoRank.

Thông tin cá nhân có thể được sử dụng để giúp quản lý tài khoản của người dùng, cho các dịch vụ thanh toán hoặc cung cấp tài liệu quảng cáo.

Bên thứ ba và đại lý bên ngoài

Tại Live CasinoRank, chúng tôi sẽ xác thực thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi dựa trên cơ sở dữ liệu có liên quan của các bên thứ ba. Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện, người dùng cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý của họ để thực hiện các kiểm tra này. Tất cả các kiểm tra, bao gồm kiểm tra với các cơ quan tham chiếu tín dụng, được thực hiện để xác nhận danh tính và sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của bạn. Live CasinoRank hoạt động theo luật bảo vệ dữ liệu.

Khi bất kỳ đối tác hoặc nhà thầu bên ngoài nào của chúng tôi có thể truy cập thông tin của người dùng, họ phải tuân thủ các chính sách bảo mật mà chúng tôi tuân thủ. Trang web của chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba và nếu người chơi truy cập các trang web này, họ nên biết rằng chính sách bảo mật của chúng tôi không mở rộng đến các trang web này. Người dùng nên kiểm tra chính sách bảo mật cá nhân của các trang web này để đảm bảo họ hài lòng khi sử dụng các trang web này.

Live CasinoRank có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng nếu pháp luật yêu cầu. Nếu bên thứ ba tuyên bố rằng họ đã vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà họ có và có thể cung cấp xác minh hợp lý về việc bạn đã làm như vậy, chúng tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân của người dùng có thể được chuyển sang công ty mới nếu Live CasinoRank được bán.

Hãy lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp cho chúng tôi có thể được đặt và sau đó được xử lý bên ngoài Vương quốc Anh. Thông tin có thể được xử lý ở bất kỳ vị trí nào mà Live CasinoRank, hoặc bất kỳ chi nhánh, đại lý hoặc đối tác phụ nào hoạt động.

Sự bảo trợ của người dùng đối với trang web cung cấp sự đồng ý của người dùng đối với việc chúng tôi chuyển hoặc xử lý thông tin của người dùng ra khỏi Vương quốc Anh. Live CasinoRank sẽ luôn thực hiện các bước mạnh mẽ để đảm bảo thông tin của người dùng được bảo vệ tốt, bao gồm cả việc sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật được tôn trọng.

Tại Live CasinoRank, chúng tôi mong muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ an toàn cho thông tin của người dùng, mặc dù bản chất của internet là không thể đảm bảo việc truyền được giữ an toàn 100%. Có nghĩa là, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ việc chuyển giao thông tin cá nhân nào xảy ra do lỗi truyền tải, các bên thứ ba truy cập thông qua các phương tiện trái phép hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà chúng tôi không kiểm soát được.

Bạn cũng có một vai trò

Để đảm bảo người dùng của chúng tôi luôn an toàn khi trực tuyến và thông tin vẫn được bảo mật, người dùng có một vai trò nhất định. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo ID và mật khẩu của họ vẫn được bảo mật và lưu ý để đảm bảo thông tin luôn an toàn.

Live CasinoRank cũng cung cấp khả năng cập nhật, sửa hoặc xóa một số phần thông tin của người dùng và người dùng có thể tự do làm như vậy nếu người dùng lo ngại về tính chính xác hoặc những gì đang bị tiết lộ. Chúng tôi có quyền áp đặt một khoản phí hợp lý cho việc cung cấp bản sao của bất kỳ thông tin nào.

Nếu người dùng quyết định xóa thông tin, họ có thể thấy rằng họ không còn có thể truy cập vào các dịch vụ hoặc phần nhất định của trang web. Nếu điều này phát sinh, chính sách của chúng tôi là không hoàn lại tiền. Tuy nhiên, Live CasinoRank vẫn có thể lưu giữ thông tin cá nhân của người dùng trong tệp của chúng tôi để cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề, chấm dứt tranh chấp, đảm bảo thỏa thuận người dùng của chúng tôi vẫn còn hiệu lực và để đảm bảo rằng chúng tôi đang tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật của việc vận hành trang web của chúng tôi.

Bất kỳ ai sử dụng trang web Live CasinoRank.com đều chấp nhận rằng họ đồng ý với các điều khoản điều kiện trong chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi có cơ hội sử dụng thông tin của người dùng theo cách được nêu trong chính sách này.

Nếu bất kỳ người dùng nào không đồng ý với việc thông tin của họ được sử dụng theo cách được nêu trong chính sách bảo mật, họ phải ngừng sử dụng trang web. Live CasinoRank.com có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ người dùng nào tiếp tục sử dụng trang web, sau khi thông báo cá nhân về những thay đổi này hoặc những thay đổi được đăng trên trang web, sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi này.