10 Casino Trực Tiếp hay nhất với Phần mềm NextGen Gaming năm 2022

NextGen là nhà cung cấp phần mềm sòng bạc có trụ sở tại London, đã bắt đầu hoạt động vào năm 1999. Nhưng mãi đến năm 2011, nhà điều hành này mới sáp nhập với NYX, để tạo ra Tập đoàn NYX Gaming lớn hơn và tốt hơn. Nhóm chuyên về dịch vụ B2B. Điều đó giải thích tại sao họ duy trì một cấu hình thấp, mặc dù khá kinh nghiệm.

10 Casino Trực Tiếp hay nhất với Phần mềm NextGen Gaming năm 2022