iAffiliates Casino Trực Tiếps hay nhất

iAffiliates là một chương trình liên kết web cho sòng bạc và các trang web chơi game các đối tác. Chương trình của họ bắt đầu vào năm 2012 sau một số tổ chức lại các trang web. iAffiliates làm việc chăm chỉ trong việc phát triển các chiến dịch tiếp thị mới và sáng tạo. Đối tác phải tham gia chương trình chia sẻ doanh thu.

Các chi nhánh mới sau đó nhận được 20% đến 40% doanh thu ròng từ quảng cáo của họ. Hơn nữa, iAffiliates không có chuyển nhượng âm. Nó là hoàn hảo cho những người muốn kiếm một số lợi nhuận ban đầu từ công việc ban đầu của họ. Thành viên có thể xem số liệu thống kê và các chỉ số khác của họ 24/7. iAffiliates cũng có giấy phép được cấp từ Gibraltar. Tìm hiểu thêm về iAffiliates và các chương trình của họ ngay bây giờ.